فرم ثبت نام سرمایه گذاری
 1. نام و نام خانوادگی : *
 2. نام شرکت یا موسسه : *
 3. نام کشور یا شهر : *
  ورودی نامعتبر
 4. عنوان طرح : *
  ورودی نامعتبر
 5. حوزه فعالیت : *
  ورودی نامعتبر
 6. سوابق کاری : *
  ورودی نامعتبر
 7. توضیحات مرتبط :
  ورودی نامعتبر
 8. آدرس :
  ورودی نامعتبر
 9. شماره تماس : *
  ورودی نامعتبر
 10. ایمیل : *
  ورودی نامعتبر
 11. لطفا متن را وارد کنید.
  لطفا متن را وارد کنید.
    بازآوریورودی نامعتبر

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

محمد علی امانی زاده
مدیر کل و  نائب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان