نام و نام خانوادگی نام دستگاه اجرایی شماره تماس

نوشین معلمی

معاون ، اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی 32210337
اعظم بختیاری رئیس گروه سرمایه گذاری 32250511
مریم بی طرف کارشناس مسئول سرمایه گذاری  
صادق زارعی کارشناس سرمایه گذاری  
سید جواد علمداری اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  
داوود ابراهیمی علمداری اداره بنادر و دریانوردی  
وجیهه خیاط اداره کل صنعت معدن و تجارت  
نرجس بهره مند استانداری هرمزگان  
هنگامه صفا ایسینی اداره کل حفاظت محیط زیست  
غلامرضا فیروزی شرکت آب منطقه ای  
علیرضا قنبری گمرکات استان  
عاطفه عبداللهی شرکت برق منطقه ای  

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

محمد علی امانی زاده
مدیر کل و  نائب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان
 

ورود به سایت